FABRIZIUS²

Irina & Marina Fabrizius

Deutsche Künstlerinnen

Geboren 1981 in Kasachstan

Studium bei Herbert Brandl an der Kunstakademie Düsseldorf

AUSSTELLUNGEN BEI REINISCH CONTEMPORARY

WE SAW THE LIGHT

DAZZLING ARRAY –  Eva Schlegel, Martin Kippenberger, Franz West, Herbert Brandl,Fabrizius2, Dirk Meinzer, Erwin Wurm, Clemens Hollerer, Martin Roth, Christian Gasser, Othmar Krenn u. a. 

Reinisch Contemporary